O mě

Kdo jsem: Václava Zouplnová, narozena 3. 12. 1950 v Praze. Soukromé studium u akademického malíře Fr. Nedvěda v letech 1970 – 1980. V roce 1970 přijata do nultého ročníku AVU, před nástupem bylo ohlášeno zrušení přijetí. Maturovala na SEŠ. Od roku 1983 působila jako lektorka kresby a malby pro děti v Praze. Smyslem její malířské tvorby je vyjádření intuitivní reakce na dění kolem sebe a hledání odpovědi na věčnou otázku existence člověka. V roce 1992 přijata do Unie výtvarných umělců. Od roku 1993 zakládající členka Nového sdružení Pražských umělců (NSPU). Výstavy samostatné i kolektivní jak v ČR, tak i v zahraničí. Text převzat ze Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2010 a aktuálně doplněn.

Proč maluji – Mám velké štěstí, že mohu být svědkem ranního východu slunce, když u nás na polní cestě v jinak opravdu sychravý den vystrčí své první paprsky z mlhy. Nad zoraným polem se v ten okamžik zastaví čas, vím, že musím být na svém bicyklu na druhé straně při své každodenní cestě. Ta se ale stává nicotnou oproti vrcholkům brázd a celé té scenérii. Čas jako by protestoval a přetahoval se o to malé zastavení, tak malé, že by ho nikdo nezměřil. Přitom jeho dopad má pro mne hodnotu nekonečna, smíření a štěstí, které mě naplňuje po zbytek celého dne.

About her: Václava Zouplnová, she was born in Prague, 3th December 1950. Private studies were from 1970 – 1980 at studio of Mr. František Nedvěd (academic painter). In 1970 she was taken to so called „zero year“ to Academy of arts in Prague. Before starting school, was announced cancellation of admission. She graduated at Secondary economic school. Since 1983 have worked as a lecturer of drawings and paintings for children. Sense ofher art work is an expression of intuitive responses to the world around her and the search for answers to eternal questions of human existence. In the year 1992 has been accepted to Union of visual artists – since 1993 was a founding member of New Association of prague Artists – (NSPU). she exhibited in collective exhibitions at Czech Republic, and at other courtries. Private exhibitions were hold in Czech Republic. Text is from Vocabulary of czech and slovak Artists 1950-2010, and currently completed.